S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
 
 
Najdete nás i na Facebooku

Oblíbené produkty

Vaše cena 99,00 Kč
Skladem
Vaše cena 169,00 Kč
Skladem

» Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“ se vztahují na prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.dumeko.cz.
 
Provozovatelem obchodu DUMEKO.cz je firma:
new identity s.r.o.
Čepí 3
533 32 Čepí
IČ 06054528
DIČ CZ06054528
e-mail: info@dumeko.cz
tel: 724 584 499
 
(dále jen „prodávající“)
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, (dále jen „kupující“) řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992Sb.). Je-li smluvní stranou fyzická nebo právnická osoba, (dále jen „kupující“) řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.
 
Kupní smlouva:
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.dumeko.cz.
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

2. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu DUMEKO.cz, Čepí 3, 533 32 Čepí. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na adresu: info@dumeko.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

3. CENY

V e-shopu www.dumeko.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.dumeko.cz (dále jen „e-shop“)

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5a) Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel (dle Obč. zák.):
Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 1829 odst. 1 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: DUMEKO.cz, Čepí 3, 533 32 Čepí nebo na email: info@dumeko.cz.
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.
 
5b) Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel (dle Obč. Zák.):
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 1829 odst. 1, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a) platba předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího
b) platba dobírkou při dodání zboží přepravní společností
c) platba hotově ve výdejním skladu e-shopu v Pardubicích
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
Doklady za platbu předem bankovním převodem či při zasílání zboží na dobírku posíláme pouze elektronicky.
   
 

7. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží zasíláme balíkovou službou a to do celé Evropské Unie. Detaily všech způsobů přepravy včetně jednotlivých cen viz. CENÍK PŘEPRAVY ZBOŽÍ
  
 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Všechny podrobnosti viz. REKLAMAČNÍ ŘÁD.
  
 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.