1. Úvod
  2. O nákupu
  3. Reklamační řád
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. Občanského zákoníku u spotřebitele a Obch. Zák. u fyzické či právnické osoby). Základním dokumentem pro vyřizování reklamací je pro kupujícího faktura nebo dodací list, které slouží zároveň jako záruční list.
 

2/ ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu podle specifikací jednotlivých výrobků, zpravidla však 24 měsíců. U výrobků s kratší záruční lhůtou (např. potraviny či drogerie) je doba trvanlivosti uvedena vždy na obalu výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši.
 

3/ MÍSTO PŘEDÁNÍ A DOPRAVA REKLAMACÍ

Místem uplatnění reklamace zboží je kontaktní adresa: DUMEKO.cz, Čepí 3, 533 32 Čepí.
Kupující doručuje zboží prodávajícímu osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Balík označte zřetelně slovem „REKLAMACE“.  Zboží z oprávněné reklamace je zasíláno zpět kupujícímu na náklady prodávajícího. Reklamované zboží je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškeré příslušenství a dokumentaci, které bylo s výrobkem dodáváno.
 

4/ DOBA VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamační řízení začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, případně dnem oznámení o nesouladu v zásilce. Reklamační řízení končí dnem ukončení reklamačního řízení. Následující den po ukončení reklamačního řízení již začíná běžet záruční doba. Doba vyřízení reklamace je přiměřená povaze výrobku, nejdéle však 30dnů dle Občanského zákoníku.
 

5/ NÁHRADA ZA NEOPRÁVNĚNOU REKLAMACI

Pokud je zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav, je kupující povinen uhradit. Nezbytné náklady vynaložené k reklamaci. Zejména se pak jedná o náklady na dopravu zpět k zákazníkovi.
 

6/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 1.7.2017 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne vstoupení tohoto řádu v platnost.
KONTAKT
DUMEKO.cz
Jana Palacha 1235
530 02  Pardubice
 
e-mail: info@dumeko.cz
tel.: +420 724 584 499
PLATBA A DOPRAVA

       

© 2022 Dumeko.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz